Očistná kúra a okolie

Očistná kúra

Očistná kúra a okolie

Organizmus reaguje na zmeny, ktoré sa uskutočňujú v jeho prostredí a môžeme povedať, že nie vždy je to pozitívna zmena. Poctivá očistná kúra sa začína zaraďovať do kategórie povinnej jazdy pre každého človeka. Ide o to, že stav nášho životného prostredia sa neustále zhoršuje. Jeho základné časti ako je voda, pôda, vzduch, rastlinstvo a živočíšstvo je kontaminované a to má bezprostredný vplyv na stav nášho organizmu. Do pôdy sa dostávajú látky z chemických hnojív a postrekov, ktoré sú škodlivé nielen pre organizmy v pôde, ale tiež sa dostávajú na náš jedálny stôl vo forme našej potravy.

Toto vám však nikto nepotvrdí a každý sa radšej bude tváriť, že o nič nejde a len chce maximalizovať svoju úrodu a výnosnosť poľa. Pôda sa teda mení na nejakú chemickú masu a my k tomu veľmi veľkou mierou prispievame. Voda sa nachádza v hĺbkach Zeme a my z nej čerpáme svoju pitnú vodu, ale tiež z nej žijú všetky organizmy. Jej kontaminácia má za dôsledok, že postupne sa dostávajú tieto látky i do organizmov a niektoré to nezvládnu, tak odumrú. Voda a jej kontaminácia je v súčasnosti veľkým problémom. Denne sa do oceánov vyhadzujú a vypúšťajú odpadky. Môžeme mať pocit, že sa nás to nedotýka, ale to je omyl, pretože to má globálne dôsledky.