Detoxikační kúra a příjem tekutin

Detoxikační kúra, a příjem tekutin

Detoxikační kúra a příjem tekutin

Jelikož se během detoxikační kúry tělo zbavuje nežádoucích až škodlivých toxinů přirozeným vyprazdňováním, během celé procedury je proto nejdůležitější přísně dodržovat pitný režim. Osoby, které ho pravidelně zanedbávají, a chtějí detoxikační kúru úspěšně absolvovat, musí podstatně zvýšit příjem tekutin během trvání celé procedury. Na základě výše uvedeného se klade důraz na zvážení svých sil a schopností pokud chcete být v absolvování celé detoxikační kúry úspěšný. Pokud nedosáhnete zvýšený a pravidelný přísun tekutin svému organismu, vystavujete jej nadměrnému přetížení. Následky přetížení bývají různé. Většinou se jedná o snížení krevního tlaku, bolesti hlavy, dokonce i zácpu. Pokud jste v průběhu kúry na sobě zpozorovali zmíněné problémy, ještě před zvážením přerušení procesu je třeba zamyslet se především nad vlastním přístupem ke kúře. Zda nadále dodržujete stanovené podmínky pro úspěšný průběh kúry. Zmíněný pitný režim je přitom nejdůležitější. Obecně se doporučuje zvýšit pitný režim v průměru o jeden litr. Tímto předcházíme zmiňovaným komplikacím.